Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"V současné době se s rychlým rozv" Z Portugalština Přeložit

Česky

V současné době se s rychlým rozvojem čínského sociálního hospodářství předkládají daňové účty v historickém okamžiku na základě finančních účtů. Mezi nimi existuje velmi úzké spojení, ale existují i velké rozdíly. Kombinace vztahů a diskriminace podporuje rozvoj a dokonalost těchto dvou. Finanční účetnictví a daňové účetnictví jsou zahrnuty do účetní kategorie. Papír analyzuje koncepce daňového účetnictví a finančního účetnictví, popisuje vztahy a rozdíly mezi teorií daně z příjmu právnických o

Portugalština

Actualmente, com o rápido desenvolvimento da economia social chinesa, as contas fiscais são apresentadas historicamente com base em contas financeiras. Há uma ligação muito estreita entre eles, mas há também grandes diferenças. A combinação de relações e discriminação promove o desenvolvimento e a perfeição destes dois. As contas financeiras e fiscais estão incluídas na categoria contabilística. O artigo analisa os conceitos de contabilidade fiscal e contabilidade financeira, descreve as relações e diferenças entre a teoria do imposto sobre as sociedades

Relevantní obsah

©2018 Online překlad