Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"V první řadě proto, že existuje p" Z Italština Přeložit

Česky

V první řadě proto, že existuje pouze jeden učitel v činnosti a ostatní učitelé musí splnit své vlastní úkoly, učitelé nemohou věnovat pozornost každému dítěti a rozptýlení pozornosti ovlivní úsudek učitelů. Ve skutečnosti, u tříd s více dětmi, nejen pozornost učitelů nemůže být dobře zaměřena, ale také jejich energie bude velmi omezená.

Italština

Prima di tutto, perché c'è un solo insegnante nell'attività e gli altri insegnanti devono svolgere i propri compiti, gli insegnanti non possono prestare attenzione a ogni bambino e la distrazione dell'attenzione influenzerà il giudizio degli insegnanti. Infatti, per le classi con più bambini, non solo l'attenzione degli insegnanti non può essere ben concentrata, ma anche la loro energia sarà molto limitata.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad