Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Dobrá kvalita učitelů Slova a sku" Z Anglický jazyk Přeložit

Česky

Dobrá kvalita učitelů
Slova a skutky mají dalekosáhlý význam pro fyzické a duševní zdraví dětí a harmonický vývoj

Anglický jazyk

Good quality teachers
Words and deeds have a far-reaching meaning for the physical and mental health of children and harmonious development

Relevantní obsah

©2018 Online překlad