Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Pokud spotřebitelé očekávají zvýš" Z Anglický jazyk Přeložit

Česky

Pokud spotřebitelé očekávají zvýšení svého příjmu, zvýší současnou úroveň spotřebitelských výdajů a stimulují spotřebitelskou poptávku. Pokud se očekává pokles příjmů, spotřebitelé zvýší své úspory, aby podpořili budoucí spotřebu. Vzhledem k cyklickému výkyvu ekonomiky v systému tržního hospodářství se úroveň spotřebitelského příjmu mění s cyklickým výkyvem ekonomiky, očekávaný příjem bude

Anglický jazyk

If consumers expect an increase in their income, they will increase the current level of consumer spending and stimulate consumer demand. If income is expected to decline, consumers will increase their savings to support future consumption. Due to the cyclical fluctuation of the economy in the market economy system, the level of consumer income changes with the cyclical fluctuation of the economy, the expected income will be

Relevantní obsah

©2018 Online překlad