Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Dále provádíme teoretickou analýz" Z Estonština Přeložit

Česky

Dále provádíme teoretickou analýzu vztahu mezi úrovní finančního rozvoje a výkonností komerčních bank, zejména z následujících pěti aspektů: mechanismus tvorby kapitálu, mechanismus orientace kapitálu, mechanismus kompenzace prevence rizika, mechanismus bankovního úvěru a tržní mechanismus.

Estonština

Lisaks teostame teoreetilise analüüsi finantsarengu taseme ja kommertspankade tulemuslikkuse vahelisest seosest, eelkõige järgmisest viiest aspektist: kapitali moodustamise mehhanism, kapitalile orienteeritud mehhanism, riskikompensatsioonimehhanism, pangakrediidi mehhanism ja turumehhanism.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad