Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Výsledkem je, že více společností" Z Estonština Přeložit

Česky

Výsledkem je, že více společností s přebytečnými prostředky, které si mohou zvolit různé formy investic a financování zcela podle vlastních potřeb, získá více akumulace kapitálu a bude mít diverzifikované finanční zdroje. V procesu převodu a převodu kapitálu poskytne finanční trh investorům celou řadu tržních informací, včetně tržních cen a očekávaných výnosů různých typů finančních nástrojů, produktů a portfolií na finančním trhu.

Estonština

Selle tulemusena saavad rohkem ülejäägiga ettevõtteid, kes saavad valida erinevaid investeerimis- ja rahastamisviise täielikult vastavalt oma vajadustele, rohkem kapitali akumuleerimist ja mitmekesiseid rahalisi vahendeid. Kapitali ülekandmise ja ülekandmise käigus annab finantsturg investoritele mitmesugust turuinfo, sealhulgas turuhinnad ja finantsturu eri liiki finantsinstrumentide, toodete ja portfellide oodatav tulu.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad