Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Transparentnost informací může sn" Z Dánština Přeložit

Česky

Transparentnost informací může snížit mnoho problémů způsobených asymetrií informací, aby bylo lépe dosaženo racionálního přidělování a maximální efektivity finančních prostředků a aby proces úspor a investic v hospodářském provozu fungoval dobře. a návraty se budou i nadále zlepšovat. Efektivita finančního systému tedy ovlivňuje mechanismus tvorby kapitálu: čím vyšší je efektivita finančního systému, tím nižší jsou transakční náklady a náklady na informace o úvěrovém trhu, tím vyšší efektivita přeměny spořitelného kapitálu na investiční kapitál a tím dokonalejší je mechanismus tvorby kapitálu.

Dánština

Gennemsigtighed i oplysningerne kan mindske mange problemer, der skyldes asymmetri i oplysningerne, for bedre at opnå rationel fordeling og maksimal effektivitet af midlerne og for at få processen med at spare og investere i virksomhedsdrift til at fungere godt, og afkastet vil fortsat blive bedre. Det finansielle systems effektivitet påvirker således kapitaldannelsesmekanismen: jo højere effektivitet det finansielle system er, jo lavere transaktionsomkostninger og informationsomkostninger på kreditmarkedet, jo højere effektivitet er konverteringen af sparekapital til investeringskapital, og jo mere perfekt er kapitaldannelsesmekanismen.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad