Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Při přeměně spořitelného kapitálu" Z Dánština Přeložit

Česky

Při přeměně spořitelného kapitálu na investiční kapitál se však zvýší i úvěry poskytované komerčními bankami, což znamená, že zvýší poměr vstupu a výstupu a sníží poměr nákladů a přínosů, což vede ke zvýšení celkového příjmu a ziskovosti komerčních bank, aby se zlepšilo provozní zisk.

Dánština

Ved omdannelsen af opsparingskapital til investeringskapital vil lån ydet af forretningsbanker imidlertid også stige, hvilket betyder, at de vil øge input-output-forholdet og reducere cost-benefit-forholdet, hvilket vil føre til en stigning i forretningsbankernes samlede indtægter og rentabilitet for at forbedre driftsoverskuddet.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad