Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Za prvé, z pohledu PetroČíny, jsm" Z Francouzsky Přeložit

Česky

Za prvé, z pohledu PetroČíny, jsme začali třídit ukazatele splacení dluhu; Za druhé, na základě této teorie, tento článek podrobně analyzuje solventnost PetroChina a provede komplexní analýzu solventnosti, včetně horizontální a vertikální, se čtyřmi společnostmi, které jsou mezi vzájemnými podniky vysoce reprezentativní a mohou s nimi konkurovat. Nakonec jsem podle závěru komplexní analýzy předložil některé osobní názory a protiopatření, jak dále zlepšit solventnost skupiny.

Francouzsky

Tout d'abord, du point de vue du CNPC, nous avons commencé à trier les indicateurs de remboursement de la dette; Deuxièmement, sur la base de cette théorie, l'article analyse en détail la solvabilité de PetroChina et fait une analyse complète de la solvabilité de quatre sociétés hautement représentatives et compétitives, y compris l'analyse horizontale et verticale. Enfin, sur la base de la conclusion de l'analyse complète, l'auteur présente son point de vue et ses contre - mesures sur la façon d'améliorer encore la solvabilité du Groupe.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad