Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Solventnost znamená schopnost pod" Z Estonština Přeložit

Česky

Solventnost znamená schopnost podniku splatit své dluhy, což může také odrážet finanční flexibilitu podniku. Solventnostní analýza je důležitým směrem podnikové finanční analýzy, díky níž můžeme odhalit finanční rizika podniků. Manažeři podniků, věřitelé a kapitáloví investoři přikládají velký význam analýze solventnosti podniku. Analýza solventnosti přispívá ke správnému rozhodování o úvěru věřitelů, správnému investičnímu rozhodování investorů, správnému obchodnímu rozhodování manažerů podniků

Estonština

Solventsus tähendab äriühingu võimet tagasi maksta oma võlad, mis võib kajastada ka äriühingu rahalist paindlikkust. Solventsusanalüüs on ettevõtte finantsanalüüsi oluline suund, tänu millele saame tuvastada ettevõtete finantsriske. Ärijuhid, võlausaldajad ja kapitaliinvestorid omistavad suurt tähtsust ettevõtte maksevõime analüüsile. Solventsusanalüüs aitab kaasa õigele otsusele võlausaldajate laenu kohta, investorite õigele investeerimisotsusele, ärijuhtide õigele äriotsusele

Relevantní obsah

©2018 Online překlad