Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Podíl kapitálu, také známý jako p" Z Portugalština Přeložit

Česky

Podíl kapitálu, také známý jako poměr dluhového kapitálu, je poměr celkových závazků k celkovému vlastnímu kapitálu akcionářů. ① Podíl vlastního kapitálu odráží absolutní vztah mezi kapitálem poskytnutým věřiteli a kapitálem poskytnutým vlastníky, tj. zda je finanční uspořádání podniků stabilní. ② Pokud je poměr majetkových práv vysoký, ukáže vysoce rizikovou a vysoce výnosovou finanční strukturu; Naopak vykazuje finanční strukturu s nízkým rizikem a nízkou výnosností.

Portugalština

A quota de capital, também conhecida como rácio de capital da dívida, é a razão entre o passivo total e o capital próprio total dos acionistas. ① A participação patrimonial reflete a relação absoluta entre o capital fornecido pelo credor e o capital fornecido pelos proprietários, i.e. se o regime financeiro das empresas é estável. ② Se a relação de direitos de propriedade for alta, mostrará uma estrutura financeira de alto risco e alto rendimento; Pelo contrário, possui uma estrutura financeira com baixo risco e baixa rentabilidade.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad