Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Výstavba trhu s novými energetick" Z Ruský jazyk Přeložit

Česky

Výstavba trhu s novými energetickými vozidly ve městech druhé a třetí úrovně je stále slabá. Rozvoj nového trhu energetických vozidel může postupně přenést směr propagace nových energetických vozidel do měst druhé a třetí úrovně, posílit publicitu a optimalizovat městské prostředí a dopravní strukturu. Na druhou stranu, ačkoli se míra penetrace nových energetických vozidel v městské veřejné dopravě zvýšila, míra penetrace nových energetických užitkových vozidel a soukromých automobilů ve městech

Ruský jazyk

Ii) по - прежнему слабо строится рынок новых энергоносителей в городах на трех линиях. развитие автомобильного рынка новой энергии может постепенно переориентировать внедрение новых энергоносителей на города второго и третьего уровней, усилить информационно - пропагандистскую деятельность, оптимизировать городскую окружающую среду и транспортную структуру. С другой стороны, несмотря на повышение степени проникновения автомобилей, использующих новые источники энергии, в городском общественном транспорте, показатели проникновения коммерческих и частных автомобилей, использующих новые источники энергии, в городах сократились

Relevantní obsah

©2018 Online překlad