Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Školení a rozvoj japonských učite" Z Dánština Přeložit

Česky

Školení a rozvoj japonských učitelů hudby se rozvíjí s rozvojem vzdělávání a změnami doby. Důraz Japonska na hudební vzdělávání se odráží v uznání kvóty; Úroveň vzdělání závisí na úrovni vychovatelské kvóty;. Vysokou kvalitu všeobecného hudebního vzdělávání v Japonsku vytvářejí kvalitní učitelé. Od mateřských škol až po střední školy v Japonsku, učitelé hudby na všech úrovních musí absolvovat odborné vysoké školy, jako jsou vysoké školy umění, konzervatoř hudby a běžné univerzity

Dánština

Uddannelsen og udviklingen af japanske musiklærere udvikler sig med udviklingen af uddannelsen og tidernes ændringer. Japans vægt på musikundervisning afspejles i anerkendelsen af kvoten. Uddannelsesniveauet afhænger af uddannelseskvotens niveau. Den høje kvalitet af almen musikundervisning i Japan er skabt af kvalitetslærere. Fra børnehaver til gymnasier i Japan skal musiklærere på alle niveauer gå på professionelle gymnasier såsom kunstskoler, konservatorium for musik og mainstream universiteter

Relevantní obsah

©2018 Online překlad