Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Zkušenosti s praxí učitele histor" Z Korejský Přeložit

Česky

Zkušenosti s praxí učitele historie, protože škola praxe se chystá začít školu, existuje pouze jedna recenzní třída pro výukový úkol tento týden. Jako stážistka učitelky z jiných provincií je nepříjemné jít na stáž offline, což znamená, že krátká stáž se blíží ke konci, takže jsem shrnula svůj stážní život v posledních měsících.

Korejský

한 역사 교사의 실천 경험은 학교의 실천이 곧 시작되기 때문에 이번 주에는 단지 하나의 교학 임무 복습 수업만 있다.다른 성의 실습 교사로서 오프라인이 매우 불편하다. 이것은 짧은 실습이 곧 끝난다는 것을 의미한다. 그래서 나는 최근 몇 달 동안의 실습 생활을 총괄했다.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad