Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"S rychlým rozvojem nového řetězce" Z Anglický jazyk Přeložit

Česky

S rychlým rozvojem nového řetězce průmyslu energetických vozidel v Číně je vývoj nového průmyslu energetických vozidel omezen některými zeměmi.

Anglický jazyk

With the rapid development of a new energy vehicle industry chain in China, the development of a new energy vehicle industry is limited by some countries.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad