Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Souvislé médium je považováno za " Z Francouzsky Přeložit

Česky

Souvislé médium je považováno za složené z omezeného počtu prvků, které jsou spojeny omezeným počtem uzlů, a pak posunutí každého uzlu v každém prvku je vyjádřeno posunutím uzlu prvku prostřednictvím určené interpolační funkce. Pak, podle celkového koordinačního vztahu kontinuálního média, je stanovena simultánní rovnice včetně všech uzlů neznámých, a nakonec jsou rovnice řešeny počítačem k získání požadovaného řešení.

Francouzsky

Le milieu continu est considéré comme un nombre fini d'éléments reliés par des noeuds finis, puis le déplacement de chaque noeud dans chaque cellule est représenté comme le déplacement du noeud de cellule par la fonction d'interpolation spécifiée. Ensuite, selon la relation de coordination globale du continuum, une équation simultanée contenant tous les noeuds inconnus est déterminée. Enfin, l'équation est résolue par ordinateur et la solution requise est obtenue.

Relevantní obsah

©2018 Online překlad