Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Přístup přes lokálního uživatele " Z Anglický jazyk Přeložit

Česky

Přístup přes lokálního uživatele
Tento místní uživatel je zakázán.
Ověření se nezdařilo, protože uživatelské jméno neexistuje.
Ověřování se nezdařilo z důvodu nesprávného hesla.
Úspěch! Přesměrování (0s)...

Anglický jazyk

Local user access
This local user is disabled.
The verification failed because the username does not exist.
The authentication failed due to incorrect password.
Success! Redirection (0s)...

Relevantní obsah

©2018 Online překlad