Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Ochrana životního prostředí zahrn" Z Čínsky Přeložit

Česky

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí nebo se toto znečišťování a poškozování omezuje a odstraňuje. Každý je povinen především předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepřímé důsledky své činnosti na životní prostředí.

Čínsky

环境保护包括防止、限制和消除环境污染或损害的活动。每个人的主要义务是防止污染或破坏环境,并尽量减少其活动对环境的间接后果。

Relevantní obsah

©2018 Online překlad