Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Ostatn?vstupy: 9 - p鴈vod UV " Z Čínsky Přeložit

Česky

Ostatn?vstupy:
9 - p鴈vod UV $A_IN[9]
10 - Vnit鴑?Brou歟n? $A_IN[10]
11 - zadn?poloha BV $A_IN[11]
12 - povolen?XK,ZK $A_IN[12]
13 - p鴈pnut?f醶e v Podelbr m禅idlem $A_IN[13]
14 - BYL ENTER V ASYKORR $A_IN[14]
15 - p鴈pnut?f醶e v Podelbr m禅idlem $A_IN[15]
16 - po瀉davek na orovn醤?od postprocesn?stanice $A_IN[16]
18 - ukoncit LASER po dojeti aktualniho smeru $A_IN[18]
19 - Navolen rezim mereni LASEREM $A_IN[19]
20 - MERENI KRUHU $A_IN[20]
25 - SLP nasledujici operace nactena $A_IN[25]
26 - SLP nasledujici operace nactena s chybou $A_IN[26]
34 - $A_IN[34]
35 - AXS je pasivni $A_IN[35]

Čínsky

最后一个?输入:
[9]中的9原点UV$A_
里面10欧元?棕色的[10]中的$A_
11回来了?位置BV$A_IN[11]
12授权?[12]中的XK,ZK$A_
13: p鴈pnut?f醶e v Podelbr,$A_在[13]中
在[14]中输入V ASYKORR$A_
15 pƒpnut?f醶e v Podelbr,$A_在[15]中
16岁?审判后?[16]中的站点$A_
18在[18]中当前方向$A_后退出激光器
19.召回[19]中的rezim mereni LASEREM$A_
[20]中的20 AMERENI CIRCLE$A_
25.SLP以下操作在[25]中加载了$A_
26 pSLP跟随错误加载$A_的操作[26]
[34]中的A_
35.AXS在[35]中是被动的$A_

Relevantní obsah

©2018 Online překlad