Online překlad Překladový dotaz
Zadejte obsah, který chcete přeložit online (lze také zadat 500 znaků)
Obsah je Přeloženo do

Výsledky překladů

"Uclnné od 1.7.2022. My,Českoslove" Z Čínsky Přeložit

Česky

Uclnné od 1.7.2022.
My,Československa obchodni banka,a.s., se sidlem Radlicka 333/150,150 57 Praha 5,ICO:00001350,zapsanav obchodnim rejstriku vedeném Mestskym soudem v Praze,oddil B:XXXVI,vlozka 46 (dale jen .ČSOB" nebomy"),yydáváme Obchodni podminky pro ČSOB Identitu (dale jen.,Podminky Identity") v souladu s právnimfádem České republiky,zejména se zakonem o platebním styku, občanským zakonikem, zákonem č.297/2016 Sb.,o službách vytvářejícich dúvěru pro elektronické transakce ve znēni pozdějši

Čínsky

从2022年7月1日开始。
我们,Československa obchodni banka,a.s.,se sidlem Radlick 333/150150 57 Praha 5,ICO:00001350,登记在布拉格梅茨基法院保存的商业登记簿中,oddil B:XXXVI,vlozka 46(以下简称“઀SOB”或“bomy”),我们为ČSOB标识发布业务条款(以下简称“标识条款”)根据捷克共和国法律,特别是《支付交易法》、《民法典》第。297/2016 Sb.,关于znēni电子交易的信托服务

Relevantní obsah

©2018 Online překlad